TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN BÊN TRONG CĂN HỘ DỰ ÁN 789 XUÂN ĐỈNH - Chung Cư 789 Xuân Đỉnh

TIẾN ĐỘ HOÀN THIỆN BÊN TRONG CĂN HỘ DỰ ÁN 789 XUÂN ĐỈNH

Tính đến thời điểm ngày 4/12/2017 một số căn hộ dự án CHUNG CƯ 789 XUÂN ĐỈNH đã được hoàn thiện gần như hoàn chỉnh.

Trên đây là một số hình ảnh thực tế mức độ hoàn thiện căn hộ dự án:

z841315087600_2635118e99f1e72ad35f0792adad25d4

 

z841315085475_ef602b0b7608e49c6a38fcdc67a75721

 

z841315084747_9b4ac1d74b68dc580f0837c3d59554f0

 

z841315084280_4c8f551922e5166e38e6f1e87a0a16d9

z841315082935_0e5c2327141e4123c81f60edeb2b1be7

z841315079870_b3b5677ee18ffc6fbd4710b86a67c3b8

z841315079225_82544bf1b500eac52c3df454016c3ed7

z841315078147_7f010973836ad145d66aaf173eeefaae

z841315074773_429931ad8a4c6af8920fe54d8eedfdcc

z841315073831_9b690c1a5040e85f4a815ea702894add

z841315072545_203299a8040febed794095ffb2cdda95

z841315070558_d78421dbdc2c94b62341bc3bf87476d0

z841315069225_cbb4b668716b5931525133634120065a

z841315068738_668e9aa22952cc5ed76664448dc5a03c

z841315066437_4edd37668c186edfa9cc007dca3cf66a

z841315064982_c9cca92bc41bee532163ddbfc4889732

z841315063526_5ba1171d51bf3569495bf16a460271c0

z841315062283_5c61226660e59cfb9d44112dadd52193

anh2 789

Ảnh dự án 789-1

ảnh dự án 789

ảnh 789

 

ĐĂNG KÝ NGAY NHẬN TÀI LIỆU, BẢNG GIÁ & ĐẶT CĂN ĐẸP NHẤT